Lékařské a hygienické nástroje

/medical-and-hygienic-instruments/

Senzor PM2,5

Oxygen Absorber

Absorbér kyslíku

Health Monitoring Instrument

Nástroj pro monitorování zdraví

Sputum Absorber

Absorbér sputa

Sterilizing machine

Sterilizační stroj

electronic mask

elektronická maska

Beauty machine

Kosmetický stroj

smart toilets

chytré toalety