Průmyslová zařízení

welding machine

svářečka

frequency converter

frekvenční měnič

power supply

zdroj napájení

network switch

síťový přepínač

network base station

síťová základnová stanice

case heat dissipation

případový odvod tepla

Virtual money miner

Virtuální těžař peněz

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner

Bitcoin Miner2

Bitcoin Miner